Špeciálna Základná Škola Jarovnice

Príprava žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre reálny život a ich včlenenie sa do spoločnosti je hlavným cieľom Špeciálnej základnej školy v Jarovniciach. Tradície našej školy nás zaväzujú  pokračovať v dobrých výsledkoch práce s mentálne handicapovanými  deťmi, rozvíjať a šíriť dobré meno školy.

2009 © Špeciálna Základná Škola Jarovnice, všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk