Špeciálna Základná Škola Jarovnice

Mimoškolská činnosť

 
Školský rok 2011/2012
 
Vedúci ZK
Ročník
Názov ZK
Počet žiakov
Mgr. Monika Tekeľová
1.A
Hravé učenie
8
Mgr. Lucia Poláková
2.A
Šikovný druháčik
8
Mgr. Jana Krenická
2.B
Poznaj a chráň
7
Mgr. Slávka Raševová
3.A
Mladý zdravotník
7
Mgr. Helena Filipáková
3.B
Štvorlístok
6
Mgr.Alexandra Jakubčová
3.C
Z rozprávky do rozprávky
7
Mgr. Melánia Maľcovská
4.A
Veselé žabky
9
Mgr. Katarína Anderková
4.B
Svet farieb
7
Mgr. Renáta Štofaníková
5.A
Sláviček
11
Mgr.Katarína Horňáková
6.A
Farebná trieda
10
Mgr. Jana Grigovská
6.B
Zábavné kreslenie
9
Mgr. Mária Kľapová
7.A
Ekologický krúžok
10
Mgr. Tomáš Pancurák
7.B
Cesta k zdraviu
11
Mgr. Larisa Bobáková 
8.roč.
Pod machom rastie hríb
8
Mgr. Štefan Polák
9.roč.
Svet poznania
9
Mgr. Sisayová
B 3.A
Poznávame Zem
8
PhDr. Ladislav Zúbek
B 7.A
Dúhový most
8
Ing. František Okruhľanský
B 7.B
Futbalový krúžok
7
 

Dokumenty na stiahnutie

2009 © Špeciálna Základná Škola Jarovnice, všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk