Špeciálna Základná Škola Jarovnice

Organizácia vyučovania

 Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy.

Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľom školy. V škole prebieha dvojsmenné vyučovanie , v dvoch budovách-

v hlavnej a  osade Močidľany ( budova KC).

 Dopoludňajšie vyučovanie začína 7, 40 hod. , popoludňajšie o 12, 50 hod. Vyučovanie je delené v každej zmene do dvoch časti, medzi ktorými je prestávka spoločná pre  všetkých. Tento proces realizujeme   na základe poznatkov z praxe využívaním alternatívnych foriem a metód práce -metodiky : Krok za krokom, Orava, Montessori .Z doterajších poznatkov sa  nám osvedčilo, že triedni učitelia vyučujú vo svojom ročníku všetky predmety. Vyučovanie prebieha v centrách a v blokoch. Vyučovacie hodiny nie sú časovo obmedzené, sú prispôsobené potrebám a požiadavkám žiakov.

Úväzok si doplňuje vyučujúci bez triednictva, riaditeľ školy, zástupca školy a výchovný poradca.

 Rozpis vyučovacích hodín je orientačný pre učiteľov, ktorí si úväzok doplňujú, aby vedeli kedy dochádza k zmene vyučovacej hodiny.

 

Časové vymedzenie vyučovacích hodín  dopoludnia:

1. vyučovacia hodina          7, 40 -   8, 30

2. vyučovacia hodina          8, 30  -  9, 10

3. vyučovacia hodina          9, 15  -  9, 55

4. vyučovacia hodina        10, 15  - 10,55

5. vyučovacia hodina       10, 55 -   11, 40

6. vyučovacia hodina       11, 40 -   12, 30

 

Časové vymedzenie vyučovacích hodín  popoludní:

1. vyučovacia  hodina            12, 45 – 13, 25

2. vyučovacia hodina             13, 30 -  14, 10

3. vyučovacia hodina             14, 10 – 14, 50

4. vyučovacia hodina             15, 05 -  15, 45

5. vyučovacia hodina             15, 45 -  16, 25

 

 

 

2009 © Špeciálna Základná Škola Jarovnice, všetky práva vyhradené.
Obsah www stránky je možné používať len so súhlasom majiteľa.

webdesign © bart.sk